Nastavenie Well 3130

 • Ethernetovým káblom prepojte zdierku „WAN“ na VoIP telefóne s Vašou počítačovou sieťou alebo priamo k zariadeniu zaisťujúcemu pripojenie k internetu (ADSL modem /router, káblový modem, WiFi Access Point apod.). Pokiaľ máte pripojený k Internetu len jeden počítač, znamená to, že odpojíte ethernetový (LAN) kábel od sieťovej karty počítača a pripojte ho do zdierky „WAN“ na VoIP telefóne.
 • Ethernetovým káblom, ktorý je súčasťou balenia VoIP telefónu, prepojte zdierku „LAN“ na VoIP telefóne s Vašim počítačom. Počítač tak bude „cez VoIP telefón“ opäť pripojený k Internetu. Počítačov môže byť aj viacero, v tomto prípade použite medzi telefón a počítač ešte externý Switch alebo HUB.
 • Napájací zdroj dodaný s VoIP telefónom zasuňte do elektrickej zásuvky (230V, 50Hz) a konektor zdroja pripojte do VoIP telefónu do zdierky „DC 7,5V“.
 • Automaticky prebehne inicializácia VoIP telefónu. Aby ste mohli telefón používať, je potrebné vykonať základné nastavenia, tzn. zadať do telefónu údaje viz nižšie
 • Zapnite PC, spustite Váš webový prehliadač a zadajte do adresného riadku začiatočnú IP adresu VoIP telefónu, teda http://192.168.123.1:9999.
 • Zadajte prihlasovacie meno „Username“ (default: root) a heslo „Password“ (default: bez hesla) pre prístup do webového konfiguračného rozhrania VoIP telefónu.

 • V časti VoIP / SIP nastavíte parametre pre pripojenie k Vášmu poskytovateľovi VoIP služieb:
 • V položke Názov serveru vyplňte sip.axfone.cz
 • Následne vyplňte v položke Adresa proxy servera taktiež sip.axfone.cz a v položke Port proxy servera vyplňte 5060 (pred vyplnené je 5060).
 • Položky Užívateľské meno,Telefónne číslo, vyplňte Vaše užívateľske meno pridelené od Vášho VoIP poskytovateľa
 • Do položky Zobraziť meno je nutné vyplniť objednané telefónne číslo
 • Do položky Heslo napíšte heslo pridelené od Vašeho VoIP poskytovateľa. Viz obrázok nížšie.