Prenos čísla

Ako k nám preniesť telefónne číslo.

 


Přenos čísla

Ako dlho trvá prenos čísla?

Bezo dňa kedy je žiadosť o prenos prijatá trvá 4 pracovné dni.

Aká čísla možno preniesť?

Geografická aj prenosná.

Aká čísla nemožno preniesť?

Farebné linky, špeciálna čísla, čísla začínajúca na 069.

Ako prenos funguje?

Po zadaní objednávky nám oznámite u akého ste operátora. Dostanete CAF dokument a e-mailom nám ho zašlite vyplnený naspäť. Potom ste informovaní o predbežnom dátume portácie.

Ako bol súčasťou objednávky aj telefón bude distribuovaný už nastavený pred dátumom portácie. Číslo je aktivováno po potvrdení dátumu portácie opouštěným operátorom. Zásielky zasielame službou DPD.

Telefónna linka je funkčná u pôvodného operátora až do dátumu portácie, v deň portácie bude linka dočasne nedostupná, obvykle medzi 16-17h.

S aktiváciou čísla od nás dostanete aj prístupové údaje. Ak máte vlastný prístroj nezabudnite si ho teraz nastaviť!

Čo je dôležité pri vyplnenie CAF dokumentu?

Číslo zmluvy, identifikácia subjektu a či sa jedná o komplexnú (prenos viacerých čísel naraz, napr ISDN blok, provolbový blok atď.. ) alebo jednoduchú objednávku. Dátum portácie nevyplňujte, stanoví sa po doručení dokumentu k nám.

end faq